…Aj v tomto roku Vás chceme poprosiť o 2 % z Vašich daní pre podporu detského plávania…

…2 % pre nás znamenajú 100 % pomoc…

Finančnými prostriedkami z 2 % dane z príjmov chceme podporiť pravidelné plávanie detí so zdravotným znevýhodnením (plávanie autistov, plávanie detí s detskou mozgovou obrnou či Downovým syndrómom); ďalej tieto prostriedky chceme využiť na obmenu plaveckých didaktických pomôcok pre menších i väčších plavcov. Zostatok prostriedkov bude použitý na kvalitný program letných detských plaveckých táborov či táborové šiltovky.

AKO DAROVAŤ  2 %

AK STE ZAMESTNANEC

  1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.
  2. Vypýtajte si od neho Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti – POZOR! Potvrdenie musí byť vytlačené na štandardizovanom tlačive daňového úradu, iné formáty nebudú akceptované.  
  3. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – veľmi pozorne si prečítajte poznámky. Nesprávne vyplnené tlačivo je neplatné.
  4. Do 30.04.2024 obe tieto tlačivá doručte na ktorýkoľvek daňový úrad.

AK PODÁVATE DAŇOVÉ PRIZNANIE

Ak podávate daňové priznanie, tlačivá uvedené vyššie nebudete potrebovať. V daňovom priznaní sú určené kolónky, do ktorých sa vypĺňajú údaje príjemcu dvoch percent. Naše údaje nájdete nižšie:

IČO/SID: 51053705
Právna forma: nezisková organizácia
Názov: DETSKÉ PLAVECKÉ CENTRUM, n.o.
Sídlo – ulica: NA KOPCI
Súpisné/orientačné číslo: 627/35
PSČ010 01
ObecŽilina

Vyhlasenie-o-2-2023 Vyhlásenie o poukázaní dane z príjmov 2023