I. Poldenný prázdninový tábor „PLAVECKÁ MINIŠKOLIČKA“

Vážení rodičia,
pre vaše deti ponúkame možnosť zúčastniť sa poldenného prázdninového tábora pre deti vo veku 4-10 rokov „Letnej plaveckej miniškoličky“ v I. termíne 05.08.-09.08.2019 od 7.45 – 12.30 hod. a v II. termíne
12.08.-16.08.2019 od 7.45 -12.30 hod.

Poldenný tábor pozostáva z výučby plávania v Detskom plaveckom centre, n.o. a dopoludňajšieho programu pre deti.

Cena: 90,00-€
V cene: plávanie až 7,5 hodiny , tematický a animačný program, fit desiata, doprava a vstupné podľa harmonogramu, diplom, úrazové poistenie.
Tematický program Letnej plaveckej miniškoličky 05.08.-09.08.2019 TUObsadené
Tematický program Letnej plaveckej miniškoličky 12.08.-16.08.2019 TU – posledné 2 miesta voľné

Poznámka: Poldenný prázdninový tábor sa uskutoční pri účasti 15 detí.
Bližšie informácie: Mgr. Marián Rybárik (0903 128 715; plavanie@bemaslovakia.sk)

II. Celodenný prázdninový tábor „POZNÁVAJ & PLÁVAJ“

Vážení rodičia,
pre vaše deti ponúkame možnosť zúčastniť sa 5-denného prázdninového tábora pre deti vo veku 6-12 rokov „Poznávaj & Plávaj“ v I. termíne od 29.07. – 02.08.2019 a v II. termíne od 19.08. – 23.08.2019 od 8.00 – 15.30 hod.

Denný tábor pozostáva z poldenného tematického výletu s obedom a z popoludňajšej výučby plávania v Detskom plaveckom centre, n.o.

Cena: 135,00€
V cene: doprava, sprievodca, pedagogický dozor, denný tematický program, vstupné, desiata- ovocie, pitný režim, obed (polievka, hlavné jedlo, nápoj), výučba plávania, sladký olovrant, úrazové poistenie.
Tematický program Celodenné plaveckého tábora 29.07.-02.08.2019 TU uvoľnené 1 miesto – prihlasovenie už len náhradníci
Tematický program Celodenné plaveckého tábora 19.08.-23.08.2019 TU
OBSADENÉ – prihlasovenie už len náhradníci

Poznámka: Celodenný prázdninový tábor sa uskutoční pri účasti 20 detí.
Bližšie informácie: Mgr. Marián Rybárik (0903 128 715; plavanie@bemaslovakia.sk)