Aj tento rok sme pre deti pripravili ponuku ZÁŽITKOVÝCH PLAVECKÝCH TÁBOROV:

I. Zážitkový celodenný prázdninový tábor „POZNÁVAJ & PLÁVAJ“

Vážení rodičia,
pre vaše deti ponúkame možnosť zúčastniť sa 5-denného zážitkového prázdninového tábora pre deti vo veku 6-13 rokov „Poznávaj & Plávaj“ v I. termíne od 29.07. – 02.08.2024 a v II. termíne od 05.08. – 09.08.2024 od 7.45 – 15.45 hod.
Denný tábor pozostáva z výučby plávania a tematického výletu podľa harmonogramu

Cena: 198,00 €

V cene: výučba plávania v SP RESORTE s trénermi plávania, denný tematický program s pedagogickým dozorom alebo sprievodcom; ovocná desiata, obed v reštaurácii (polievka, hlavné jedlo, nápoj), sladký olovrant; celodenný pitný režim, zmluvná alebo kombinovaná doprava; vstupné podľa programu; úrazové poistenie, diplom, táborová šiltovka.


Tematický program Celodenného prázdninového táboru 29.07.-02.08.2024 TU
Tematický program Celodenného prázdninového táboru 05.08.-09.08.2024 TU

Poznámka: Celodenný prázdninový tábor sa uskutoční pri účasti 20 detí.

Bližšie informácie: Mgr. Marián Rybárik

(0903 128 715; plavanie@bemaslovakia.eu)