PLAVECKÁ ŠKÔLKA

  (pre deti mladšieho predškolského veku 3-4 ročné)

Základným cieľom je pravidelným pobytom detí vo vodnom prostredí a ich otužovaním prispieť k zvýšeniu obranyschopnosti detí a k pestovaniu hygienických návykov.

Cieľom plávania detí v tomto veku je odstrániť strach detí z vody, naučiť ich základným plaveckým zručnostiam, a tým pripraviť deti na zvládnutie plaveckých spôsobov, ktoré sú obsahom plaveckej školy. Samotná práca s deťmi prebieha s využitím rozmanitých certifikovaných plaveckých pomôcok a hračiek, ako sú plavecké pontóny, vodné valce, plavecké opasky, plavecké dosky rôznych tvarov, loptičiek, vodných zvieratiek, šmýkačiek, kruhov apd.

Nácvik vo vodnom prostredí prebieha najprirodzenejšou formou – formou hier na nácvik pohybových a koordinačných schopností, hier na nácvik dýchania, splývania, hier na nácvik orientácie nad vodou a pod vodou, na súhru dýchania a splývania s využitím detských básničiek, pesničiek a riekaniek s vodnou tematikou.

Súčasťou detských programov „plaveckej škôlky“ je i saunovanie.

Plavecká škôlka prebieha skupinovou formou.