Letné tábory organizované v súlade s hygienickými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:

I. Poldenný prázdninový tábor „PLAVECKÁ MINIŠKOLIČKA“ s témou Záchranári

Vážení rodičia,

pre vaše deti ponúkame možnosť zúčastniť sa poldenného prázdninového tábora pre deti vo veku 5-10 rokov „Letnej plaveckej miniškoličky“ v termíne 10.08.-14.08.2020 od 7.45 – 12.30 hod. Poldenný tábor pozostáva z výučby plávania a dopoludňajšieho programu pre deti.

Cena: 95,00 €

V cene: plávanie 4x, tematický a animačný program, fit desiata, zmluvná doprava a vstupné podľa harmonogramu, diplom, úrazové poistenie, dezinfekcia.

Tematický program 10.08.-14.08.2020 (Obsadené už len náhradníciTU

Záväzná prihláška

Zmluva a Zmluvné podmienky

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Poznámka: Poldenný prázdninový tábor sa uskutoční pri účasti 15 detí.

Bližšie informácie: Mgr. Marián Rybárik (0903 128 715; plavanie@bemaslovakia.eu)

II. Celodenný prázdninový tábor „POZNÁVAJ & PLÁVAJ“

Vážení rodičia,

pre vaše deti ponúkame možnosť zúčastniť sa 5-denného prázdninového tábora pre deti vo veku 6-12 rokov „Poznávaj & Plávaj“ v I. termíne od 17.08. – 21.08.2020 a v II. termíne od 24.08. – 28.08.2020 od 7.45 – 15.30 hod.

Denný tábor pozostáva z výučby plávania a tematického výletu podľa harmonogramu.

Cena: 140,00 €

V cene: pedagogický a zdravotný dozor, denný tematický program, zmluvná alebo kombinovaná doprava a vstupné podľa programu, desiata – ovocie, pitný režim, obed (polievka, hlavné jedlo, nápoj), výučba plávania 4x, sladký olovrant, úrazové poistenie, diplomy, dezinfekcia.

Tematický program 17.08.-21.08.2020 (Obsadené už len náhradníci) TU

Tematický program 24.08.-28.08.2020 (5 miest voľných) TU

Záväzná prihláška

Zmluva a Zmluvné podmienky

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Poznámka: Celodenný prázdninový tábor sa uskutoční pri účasti 20 detí.

Bližšie informácie: Mgr. Marián Rybárik (0903 128 715; plavanie@bemaslovakia.eu)