Športovoplavecké centrum BEMA organizovala detské víkendové plavecké kurzy pre deti od 5 rokov od r. 1996.  Plavecké kurzy prebiehali v prenajatých priestoroch areálu plávania ZŠ Martinská v Žiline, neskôr aj meste Martin v areáli hotela Victória. Od 1. januára 2005 rozšírila svoju činnosť aj o organizovanie „Plaveckej škôlky“ pre deti predškolského veku, ako aj „Plaveckých jasličiek“ pre dojčatá a batoľatá. 

Plavecké kurzy organizujeme v priestoroch, ktoré vyhovujú zdravotným požiadavkám a pravidelne sú monitorované Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline a ďalšími akreditovanými organizáciami. 

Plavecké kurzy vykonávajú športoví odborníci s pedagogickou kvalifikáciou (odborní inštruktori a tréneri plávania). Práca s deťmi vo vodnom prostredí prebieha podľa osvedčenej metodiky a dlhoročnej praxe, podľa skúseností z Českej republiky s využitím rozmanitých didaktických plaveckých pomôcok.

Pri práci s deťmi vychádzame zo zásady, že výučba plávania detí predstavuje otvorený, dlhodobý a systematický proces vyžadujúci si trpezlivosť, dôslednosť, individuálny prístup a rešpektovanie psychomotorického vývoja detí.

Z našich kurzov

Viac fotografií na našej FB stránke

Kde plávame

V súčasnej „covidovej“ dobe plávame v SIP Strečno, v nádhernom areáli len 7 km od Žiliny.

K dispozícii je nerezový bazén s rozmermi 12 x 6 m s hĺbkou vody 130 cm s automatickým riadením filtrácie s prelivovým žľabom a teplotou vody 28-29 ˚C, fínska sauna, šatne pre chlapcov a dievčatá, toalety, sprchy, sušiče vlasov.

Pre plavcov  je zabezpečená doprava detí PLAVECKÝM BUSOM na trase Hypertesco – SIP a späť s pedagogickým dozorom (trénerom).