Pre deti z materských škôlok ponúkame možnosť absolvovať zážitkový plavecký kurz. PLAVECKÁ ŠKÔLKA je organizovaná pre deti 3,5-6 ročné v jednom týždni utorok až piatok resp. pondelok až štvrtok. Zahŕňa 4 vstupy. Jeden vstup je cca 90 minút, z toho 10-15 min prezliekanie detí, 60 min plavecká výučba, 15-20 min sušenie a prezliekanie.

Plavecká výučba zahŕňa krátku rozcvičku pred plávaním, sprchovanie a zážitkové  plávanie (2x 30 min plavecké lekcie) pod vedením skúsených trénerov s využitím plaveckých pomôcok s básničkami, pesničkami, riekankami s vodnou tematikou. Minimálny počet detí 15.

Cena: na vyžiadanie /4 vstupy, 8 plaveckých lekcií, mokré vysvedčenie, sladká odmena, relax v bazéne s prvkami vodnej atrakcie.

Termíny: marec – jún 2024 dopoludnia