PLAVECKÉ JASLIČKY PLÁVANIE DOJČIAT A BATOLIAT, BABY PLÁVANIE
(od ukončeného 5 mesiaca do 3 rokov)

Základným cieľom je aktívnym pobytom detí vo vodnom prostredí, doplnkovými aktivitami v podobe saunovania, otužovania a detskými „baby“ masážami, podporiť správny psychomotorický vývin „malých plavcov“, podporiť citovú väzbu medzi rodičom a dieťaťom a zabezpečiť celkový rozvoj osobnosti dieťaťa. Nemenej dôležité je i zmysluplné strávenie času mamičky na materskej dovolenke.

Cieľom plávania v tomto veku je naučiť dieťa dôverovať vodnému prostrediu, získať cit pre vodu, vedieť sa vo vode uvoľniť, naučiť zadržovať dych, s úsmevom skákať a potápať sa.

S pribúdajúcim vekom postupným opakovaním optimálne zvládnuť tie najzákladnejšie plavecké zručnosti, všetko hravou formou, ktorá je pre dieťa najprirodzenejšia.

Súčasťou detských programov „plaveckých jasličiek“ je i saunovanie, základný kurz „baby“ masáž pre deti 5-9 mesiacov.

Bazénové plávanie (detičky 5 – 36 mesačné)

Od ukončeného 5 mesiaca dieťaťa je ideálny vek pre organizované plávanie detí s mamičkami. Detičky si rôznymi hrami a cvičeniami vo vodnom prostredí vytvárajú kladný vzťah k vodnému prostrediu. Plávaním, cvičením a otužovaním získava dieťa z hľadiska zdravotného (podpora imunitného systému, zlepšenie perilstatiky čriev, posilňovanie chrbtových a brušných svalov, vplyv na srdcový cievny systém, rozvoj hrubej a jemnej motoriky a celkový vplyv na psychomotorický vývoj…); z hľadiska emocionálneho (prehĺbenie citovej väzby medzi rodičom a dieťaťom, pobyt v kolektíve, celkový rozvoj osobnosti …), ale aj z hľadiska výchovného  (výchova k aktívnemu pohybu ..). Detičky spravidla lepšie spia, jedia, sú zdatnejšie.

Obsahom 10 lekcií je adaptácia dieťaťa na pobyt v bazéne, cielené otužovanie, nácvik úchopov pri realizácii metodiky plávania,  základy „baby masáží“. Myslíme aj na mamičky, ktoré si môžu v rámci každej lekcie zaplávať v bazéne 15 x 6 m. Každá lekcia je v dĺžke 90 minút. Cena kurzu je 115 €.