Všeobecné podmienky (pravidlá) kurzu PLAVECKÉ JASLIČKY
Všeobecné podmienky (pravidlá) kurzu PLAVECKÁ ŠKÔLKA
Všeobecné podmienky (pravidlá) kurzu PLAVECKÁ ŠKOLA

Všeobecné podmienky (pravidlá) kurzu PLAVECKÉ JASLIČKY

Základné podmienky pre zaradenie do kurzu:

 1. Riadne vyplnená, podpísaná a odovzdaná prihláška, čestné prehlásenie, vyhlásenie o bezinfekčnosti, súhlas pediatra, zaplatený poplatok.
 2. Vrátenie peňazí po odpočítaní manipulačného poplatku – storna je v zmysle cenníka.
 3. V priebehu kurzu sa poplatok nevracia. V prípade, že rodič z akéhokoľvek dôvodu nechce pokračovať v kurze, musí si nájsť za seba náhradu.
 4. Maximálna dĺžka 1 lekcie (vstupu) vrátane prípravnej, hygienickej, záverečnej aklimatizačnej doby je 90 minút.
 5. Nárok na náhrady lekcií je 100 % zo zdravotných dôvodov.
 6. Podmienky náhrady – podmienkou k uplatneniu náhrad je nahlásenie absencie zo zdravotných dôvodov (sms na číslo  0903 128 715), a to 24 hodín pred začiatkom lekcie, vo vážnych zdravotných prípadoch do 7. hodiny ráno v deň konania lekcie, vždy na základe potvrdenia pediatra, že dieťa je choré.
 7. Čerpanie náhrad – je možné priebežne podľa dohody, negarantujeme však kurz v rovnaký deň a hodinu. K čerpaniu náhrad poskytujeme 2 náhradné termíny v priebehu 3 mesiacov. V prípade, že odmietnete 2x ponúkaný termín náhradnej lekcie, nárok na jej čerpanie zaniká. Osobitne sa postupuje v prípadoch vážnych zdravotných problémov. Pri vyradení z kurzu zaniká nárok na náhradu.
 8. Za neúčasť na dohodnutej náhradnej lekcii sa ďalšia náhrada neposkytuje. Náhrada náhrad nie je možná.
 9. Prevádzkovateľ má právo na zmenu termínu a hodiny lekcií z technických dôvodov, neočakávaných okolností nahlásených prenajímateľom areálu a neočakávaných okolností prevádzkovateľa.

Cenník

 1. Cena za 1 úvodné stretnutie a 10 vstupov lekcií je zverejnená na internetovej stránke www.bemaslovakia.eu
 2. V cene kurzu plávanie detí, saunovanie, otužovanie, detské masáže pre deti 5-9 mesiacov, mokré vysvedčenie. V cene kurzu ďalej máte prírodný masážny olejček firmy Soloos, detské mydlo k dispozícii v sprchách, hygienické vreckovky, plavecké didaktické pomôcky a hračky, k dispozícii sú prebaľovacie podložky, ohrádky pre deti apd.
 3. Kurzovné sa uhrádza bezhotovostným prevodom,  najneskôr do 3 dní odo dňa konania úvodného stretnutia  na účet v Tatrabanke, IBAN SK1811 0000 00002623788876  TATRASKBX, s variabilným symbolom deň, mesiac a rok narodenia dieťaťa (DDMMRRRR), v správe pre príjemcu sa uvedie meno a priezvisko dieťaťa.
 4. Manipulačný poplatok pri zrušení kurzu: a) 1-3 dni pred začiatkom kurzu je 20 €; b) v deň začatia kurzu 50 €. Vrátenie peňazí po odpočítaní manipulačného poplatku je možné  bezhotovostným spôsobom.
 5. Cena len 1 vstupu je 14 € , cena polovičného kurzu je 60 €. Plienky do vody  sú v cene 7 € v počte 13, 12 alebo 11 ks podľa hmotnosti dieťaťa, nastaviteľné plienky do vody alebo špeciálne plavky v sume 13 €.

Všeobecné podmienky (pravidlá) kurzu PLAVECKÁ ŠKÔLKA

Základné podmienky pre zaradenie do kurzu:

 1. Riadne vyplnená, podpísaná a odovzdaná prihláška, súhlas rodiča/zákonného zástupcu, vyhlásenie o bezinfekčnosti, zaplatený poplatok.
 2. Platba sa realizuje bezhotovostným prevodom najneskôr 3 dni pred začiatkom kurzu.
 3. Storno poplatky: pri 4-vstupovom plaveckom kurze 7,5 €/1-3 dni pred začiatkom kurzu, 10 €/v deň začatia kurzu. Od 2 lekcie sa uhradený poplatok nevracia. Storno poplatky pri 8-vstupovom kurze 15 €/1-3 dni pred začiatkom kurzu, 20 €/v deň začatia kurzu.
 4.  V prípade, že rodič z akéhokoľvek dôvodu nechce pokračovať v kurze, musí si nájsť za seba náhradu.
 5. Maximálna dĺžka 1 lekcie (vstupu) je 75 minút.
 6. Nárok na náhrady lekcií 90 % vymeškaných lekcií zo zdravotných dôvodov (1 vstup sa nenahrádza). V prípade využitia služby dopravy (Plavecký bus) je náhradu dopravy možné využiť do termínu ukončnia aktuálneho kurzu.
 7. Podmienky náhrady – podmienkou k uplatneniu náhrad je nahlásenie absencie zo zdravotných dôvodov SMS správou na číslach 0903 128 715; 0904 512 051, a to 24 hodín pred začiatkom lekcie, vo vážnych zdravotných prípadoch do 8. hodiny ráno v deň konania lekcie. Pri nenahlásení absencie nárok na náhradu zaniká. Podmienkou k uplatneniu náhrady je predložené lekárske potvrdenie s vyznačením obdobia, kedy sa nemohlo dieťa plávania zúčastniť.
 8. Čerpanie náhrad – je možné priebežne podľa dohody, negarantujeme však kurz v rovnaký deň a hodinu. K čerpaniu náhrad poskytujeme 2 náhradné termíny v priebehu 3 mesiacov. V prípade, že odmietnete 2x ponúkaný termín náhradnej lekcie, nárok na jej čerpanie zaniká. Osobitne sa postupuje v prípadoch vážnych zdravotných problémov. Pri vyradení z kurzu zaniká nárok na náhradu.
 9. Za neúčasť na dohodnutej náhradnej lekcii sa ďalšia náhrada neposkytuje. Náhrada náhrad nie je možná.
 10. Prevádzkovateľ má právo na zmenu termínu a hodiny lekcií z technických dôvodov, neočakávaných okolností nahlásených prenajímateľom areálu a neočakávaných okolností prevádzkovateľa.

Cenník

 1. Cena 8  vstupov lekcií je zverejnená na internetovej stránke www.bemaslovakia.eu.
 2. V cene kurzu plávanie detí, saunovanie a otužovanie. V cene kurzu hygienické vreckovky, pitný režim počas saunovania, sladká odmena alebo omaľovánka počas kurzu, mokré vysvedčenie, plavecké didaktické pomôcky a hračky…
 3. Kurzovné sa uhrádza bezhotovostným spôsobom – prevodom na účet  v Tarabanke IBAN SK8411 0000 0000 2948043653 s variabilným symbolom deň, mesiac a rok narodenia dieťaťa (DDMMRRRR), v správe pre príjemcu sa uvedie meno a priezvisko dieťaťa.
 4. Cena len 1 vstupu je 12 € , cena polovičného kurzu je v Detskom plaveckom centre 50 € .Plavecká silikónová plavecká čiapka v sume 5 €.

Všeobecné podmienky (pravidlá) kurzu PLAVECKÁ ŠKOLA

Základné podmienky pre zaradenie do kurzu:

 1. Riadne vyplnená, podpísaná a odovzdaná prihláška, súhlas rodiča/zákonného zástupcu, vyhlásenie o bezinfekčnosti, zaplatený poplatok.
 2. Platba sa realizuje bezhotovostným prevodom najneskôr 3 dni pred začiatkom kurzu.
 3. Storno poplatky: pri 4-vstupovom plaveckom kurze 7,5 €/1-3 dni pred začiatkom kurzu, 10 €/v deň začatia kurzu. Od 2 lekcie sa uhradený poplatok nevracia. Storno poplatky pri 8-vstupovom kurze 15 €/1-3 dni pred začiatkom kurzu, 20 €/v deň začatia kurzu.
 4.  V prípade, že rodič z akéhokoľvek dôvodu nechce pokračovať v kurze, musí si nájsť za seba náhradu.
 5. Maximálna dĺžka 1 lekcie (vstupu) je 75 minút.
 6. Nárok na náhrady lekcií 90 % vymeškaných lekcií zo zdravotných dôvodov (1 vstup sa nenahrádza). V prípade využitia služby dopravy (Plavecký bus) je náhradu dopravy možné využiť do termínu ukončnia aktuálneho kurzu.
 7. Podmienky náhrady – podmienkou k uplatneniu náhrad je nahlásenie absencie zo zdravotných dôvodov SMS správou na číslach 0903 128 715; 0904 512 051, a to 24 hodín pred začiatkom lekcie, vo vážnych zdravotných prípadoch do 8. hodiny ráno v deň konania lekcie. Pri nenahlásení absencie nárok na náhradu zaniká. Podmienkou k uplatneniu náhrady je predložené lekárske potvrdenie s vyznačením obdobia, kedy sa nemohlo dieťa plávania zúčastniť.
 8. Čerpanie náhrad – je možné priebežne podľa dohody, negarantujeme však kurz v rovnaký deň a hodinu. K čerpaniu náhrad poskytujeme 2 náhradné termíny v priebehu 3 mesiacov. V prípade, že odmietnete 2x ponúkaný termín náhradnej lekcie, nárok na jej čerpanie zaniká. Osobitne sa postupuje v prípadoch vážnych zdravotných problémov. Pri vyradení z kurzu zaniká nárok na náhradu.
 9. Za neúčasť na dohodnutej náhradnej lekcii sa ďalšia náhrada neposkytuje. Náhrada náhrad nie je možná.
 10. Prevádzkovateľ má právo na zmenu termínu a hodiny lekcií z technických dôvodov, neočakávaných okolností nahlásených prenajímateľom areálu a neočakávaných okolností prevádzkovateľa.

Cenník

 1. Cena 8  vstupov lekcií je zverejnená na internetovej stránke www.bemaslovakia.eu.
 2. V cene kurzu plávanie detí, saunovanie a otužovanie. V cene kurzu hygienické vreckovky, pitný režim počas saunovania, sladká odmena alebo omaľovánka počas kurzu, mokré vysvedčenie, plavecké didaktické pomôcky a hračky…
 3. Kurzovné sa uhrádza bezhotovostným spôsobom – prevodom na účet  v Tarabanke IBAN SK8411 0000 0000 2948043653 s variabilným symbolom deň, mesiac a rok narodenia dieťaťa (DDMMRRRR), v správe pre príjemcu sa uvedie meno a priezvisko dieťaťa.
 4. Cena len 1 vstupu je 12 € , cena polovičného kurzu je v Detskom plaveckom centre 50 € .Plavecká silikónová plavecká čiapka v sume 5 €.